Päiväkoti Alma Daghem

”Delaktighet är ledordet.
Grundtanken för Alma daghem är att skapa en plats där alla barn är delaktiga.

Samlingsplatsen är vårt torg och också kärnan i bygget. Den ska vara lättillgänglig för alla.”

Gustav Simons Arkitektbyrå R. Wingren Ab
Vid Alma daghem...

… finns inga små, vanliga äventyr.

Småbarnspedagogiken, det vill säga vuxna med barnasinnet kvar, har noggrant planerat så att alla tänkbara äventyr passar Alma och så att Alma passar för alla äventyr. Här ska alla få vara sig själva och utgående från det skapar man de mest fantastiska äventyr tillsammans.

Syfte.

När planerna på Alma daghem blev aktuella frigjordes tid för småbarnspedagogiken att noggrant fundera kring pedagogiken i det stora huset. Samtidigt fick småbarnspedagogiken även riksomfattande grunder. Dessa grunder bygger mycket på individen och smågruppsarbete. Tankegångarna utgick ifrån gemensamhet och sammanfattas på följande sätt:

Barnen ska inte vara begränsade till en enda avdelning med sina kompisar och sin egen personal. Tvärtom vill vi blanda åldersgrupper, språk och avdelningar. På detta sätt betonar vi det faktum att vi är olika men att vi alla behöver varandra.

På torget inne i Alma träffas grupper av barn från olika avdelningar och där har de möjlighet att leka och lära tillsammans. Avdelningarna representeras av olika djur från olika världsdelar, vilket anspelar på att världsdelarna är många medan jorden är en.

Genom denna gemenskap tar vi dessutom tillvara den kompetenta personalens kunnande, ett stort kollegium ger mycket specialkunskap. De är vardagshjältarna vid Alma som verkställer pedagogiken, och därmed ser till att den formas utifrån varje barns eget behov.

Pedagogiken
Pedagogiken har byggts upp och förverkligas på följande sätt:
  • Vid Alma finns både en administrativ ledare och en pedagogisk ledare.
  • Den pedagogiska ledarens uppgift är att stöda personalen i det pedagogiska arbetet, med planen för småbarnspedagogik som grund.
  • Med smågruppsarbete i fokus, ser man varje barn som egna individer och anpassar verksamheten enligt deras behov.
  • Alma har flexibla lärmiljöer som lätt omformas enligt barnens intressen och behov.
  • Vid Alma har man även gemensamma projekt, som exempelvis växthuset.
  • Man tar tillvara tvåspråkigheten, till exempel vid gemensamma sångstunder och olika arbeten i smågrupper.
  • Kulturer och traditioner lyfts fram och värdesätts.
  • Personalens kunskaper tas till vara genom bland annat olika arbetsgrupper, ett stort kollegium ger mycket specialkunskap.
Är ni nyfikna på våra lokaler och vår verksamhet

Boka isåfall in ett studiebesök på
044 785 1400 eller via e-post info@paivakotialmadaghem.fi.

Varmt välkomna hit på äventyr!

Besöksavgiften är 30€/person.
Minimiavgift 90€/besök.

Är ni nyfikna på våra lokaler och vår verksamhet

Boka isåfall in ett studiebesök på
044 785 1400 eller via e-post info@paivakotialmadaghem.fi.

Varmt välkomna hit på äventyr!

Besöksavgiften är 30€/person.
Minimiavgift 90€/besök.

Det finns mycket tanke och hjärta bakom inredningen och färgsättningen i Alma daghem. Varje föremål och färg har ett syfte och utgör en del av en större helhet. Från planeringsstadiet ända till sista inredningsdetaljen har man gjort medvetna val för att kunna skapa just denna sammanhängande helhet.

Tanken är att inredningen skall kännas tidlös, vilket går hand i hand med Almas genomgående hållbarhetstänk. Det som känns fräscht och nytt idag, ska kännas aktuellt även i framtiden.

Atmosfären ska förmedla och inge en känsla av trygghet och ombonad värme. Det ska kännas som hemma, även om man är borta.

Detta gäller inte enbart barnen, Alma är också en arbetsplats. Även personalens välmående och behov har tagits i beaktande vid utformningen av såväl allmänna som sociala utrymmen. Mår personalen bra, då mår även barnen bra. Detta är en plats för alla att trivas på.

Färgerna i Alma är hämtade från naturen. Stenar från hela världen är inspirationskälla för färgerna på väggar och golv. Här återspeglas röd sandsten från Elsass, brunröd sandsten från Jebel Sahaba i Nubien och gul kalksten från Malta. Den gråbruna nyansen är inspirerad av kalksten från Jerusalem, den gröna av marmor från Norditalien, den rosa av stenar från Marrakech och den vita färgen symboliserar stenar från Afrodites klippa på Cypern. Allt knyts ihop med himmelsblått.

Färgerna på möbler, mattor, gardiner, dukar och lampskärmar är hämtade från växt- och djurriket, som alla har sin grund i de olika stenarnas färger.

Roger Wingren Arkitektbyrå R. Wingren Ab
Så här får man kontakt med oss
Almagränd 1,
68600 Jakobstad